پرش به محتوا

گزارش سالانه

توضیحات

شکوفا از بهار تا بهار؛ مجموعه فعالیت‌های سال ۹۷

شکوفا از بهار تا بهار؛ مجموعه فعالیت‌های سالانه فیلم کوتاه بخشی از کلاس‌ها و فعالیتهای شکوفا در سال ۹۷  -کلاسهای هنری، ورزشی، علمی  -اجرای نمایش کفخواب در سالن شهرزاد، گروه تئاتر بچه های شکوفا  -جشن ها، اردوها و گردشها  -همکاری تسهیلگران- مادران محلی، جلسات پدران  -خدمات پزشکی و مشاوره روانشناسی

بیشتر »

شکوفا از بهار تا بهار؛ مجموعه فعالیت‌های سال ۹۷

شکوفا از بهار تا بهار؛ مجموعه فعالیت‌های سالانه فیلم کوتاه بخشی از کلاس‌ها و فعالیتهای شکوفا در سال ۹۷  -کلاسهای هنری، ورزشی، علمی  -اجرای نمایش کفخواب در سالن شهرزاد، گروه تئاتر بچه های شکوفا  -جشن ها، اردوها و گردشها  -همکاری تسهیلگران- مادران محلی، جلسات پدران  -خدمات پزشکی و مشاوره روانشناسی

بیشتر »