پرش به محتوا

مقالات

توضیحات

باززنده‌سازی مشارکتی فضای شهری

با دیدگاه پرفورماتیو (کاربری مقدم بر کالبد) رویداد نمونه: برنامه روز جهانی محیط زیست خرداد 1395- پارک مبعث، محلۀ اتابک کانون مردم-نهاد (NGO) شکوفایی استعدادهای کودکان مهر محله اتابک در منطقه 15 شهرداری تهران، دارای بافت فرسوده شهری و معضلات اجتماعی، و نیازمند طرحهای بازآفرینی است. این پروژه در جستجوی

بیشتر »

باززنده‌سازی مشارکتی فضای شهری

با دیدگاه پرفورماتیو (کاربری مقدم بر کالبد) رویداد نمونه: برنامه روز جهانی محیط زیست خرداد 1395- پارک مبعث، محلۀ اتابک کانون مردم-نهاد (NGO) شکوفایی استعدادهای کودکان مهر محله اتابک در منطقه 15 شهرداری تهران، دارای بافت فرسوده شهری و معضلات اجتماعی، و نیازمند طرحهای بازآفرینی است. این پروژه در جستجوی

بیشتر »