پرش به محتوا

مشاوره و مددکاری

پس از ثبت نام مدد جویانی که به موسسه شکوفا مراجعه می کنند ، با بررسیهای اولیه در صورت لزوم بازدید منزل انجام می گیرد و نظر مددکار در پرونده کودک وارد شده و پس از مشاوره و تصمیم مددکاران ، مددجو از کمکهای لازم بهره مند می شود. این کمک ها با توجه به وضعیت نامبرده شامل تامین هزینه تحصیل، شهریه مدرسه ، هزینه خرید کتاب ، روپوش مدرسه و لوازم تحریر ،کمک های درمانی و یا کمک های تغذیه ای و تهیه اجناس مورد نیاز برای خانواده ها می باشد.

در مواردی نیز که کودک و یا مادر نیاز به مشاوره تحصیلی، تربیتی و حل مشکلات خانوادگی دارند، به مشاوران و متخصصان موسسه معرفی می گردند و از جلسات رایگان مشاوره بهره مند می شوند. چنان که نیاز به مشاوره و ارجاع به پزشک متخصص باشد معرفی نامه برای کودک تنظیم و همکاری لازم انجام می گردد.

هر ماه جلساتی جهت آشنایی مادران با چگونگی رفتار با کودک توسط روانشناسان و مربیان مجرب تشکیل می گردد .
همچنین کارگاههای یک روزه تغذیه و تربیت کودکان و کلاس آموزشی جنسی کودک نیز به دفعات برای مادران برگزار می گردد .

جلسات مشاوره فردی به صورت حضوری یا با برقراری ارتباط تلفنی برای مادران متقاضی و یا مادرانی که مسئولان تشخیص می دهند نیز به طور رایگان برگزار می گردد. کلاسهای آموزش جنسی و مهارتهای زندگی برای نوجوان ها به دفعات تشکیل می شود . برگزاری چندین دوره کلاسهای سواد آموزی با استقبال زیادی در شکوفا رو به رو شده است .بعضی کلاسها به شکل مشترک با حضور مادران و کودکان تشکیل گردید که بسیار مفید و تاثیرگذار بوده است.