پرش به محتوا

رویدادهای محله‌محور

رویکرد شاخص شکوفا فعالیت محله-محور و در تعامل با محله در ابعاد مختلف است:

مشارکت تسهیلگران-مادران محلی
برنامه های موسسه با مشارکت مادران محلی اجرا می شود. مشارکت مادران بصورت مداوم در ادارۀ برخی مسائل داخلی برنامه ها و مربی گری بهمراه و در کنار مسئولین موسسه برقرار می‌باشد. مادران محلی در برنامه های آموزشی ویژه موسسه نیز شرکت میکنند از جمله سوادآموزی، مهارتهای زندگی و خیاطی.

تقویت ارتباط بچه ها با محله خود
موسسه برنامه های مشخصی در جهت تقویت ارتباط بچه ها با محله خود و تاثیر بر هویت فرهنگی محله دارد، از جمله برگزاری جشنواره های تابستانی و نوروزی و برنامه های نمایش آثار هنری بچه ها در فضای اراضی خالی محله (تاثیر گذاری در جهت تغییر هویت فرهنگی فضاهایی که عمدتا درگیر آسیبهای اجتماعی مرتبط با مواد مخدر و … هستند.)
برگزاری کلاسهای آموزشی عکاسی، نقاشی و نوشتن ؛ بازتاب بچه ها از محله شان در عکس ها و تصاویر و متن، مکانهایی که دوست دارند و فضاهایی که دوست ندارند.

برگزاری جلسات گروه پدران محله
برگزاری جلسات پدران با اهداف آگاه سازی و حساس سازی پدران نسبت به نقش و جایگاه خود در تربیت کودک، کمک به تعامل بیشتر و بهتر پدران با فرزندان و همسرانشان، ایجاد گروه پدران در محله و بسط این نگاه در بین دیگر پدران محله

برگزاری جلسات گروه پدران محله

برگزاری جلسات پدران با اهداف آگاه سازی و حساس سازی پدران نسبت به نقش و جایگاه خود در تربیت کودک، کمک به تعامل بیشتر و بهتر پدران با فرزندان و همسرانشان، ایجاد گروه پدران در محله و بسط این نگاه در بین دیگر پدران محله انجام می شود. این جلسات

بیشتر »

برگزاری جلسات گروه پدران محله

برگزاری جلسات پدران با اهداف آگاه سازی و حساس سازی پدران نسبت به نقش و جایگاه خود در تربیت کودک، کمک به تعامل بیشتر و بهتر پدران با فرزندان و همسرانشان، ایجاد گروه پدران در محله و بسط این نگاه در بین دیگر پدران محله انجام می شود. این جلسات

بیشتر »