پرش به محتوا

مجموعه شهر آرزوهای کودکان شکوفا

با هم یاد گرفتیم که سیمرغ با پرهایش “دانش” را به زال می دهد تا هروقت نیاز و خواسته ای دارد بتواند آن را برآورده کند. درباره آرزوهای بچه ها با هم حرف زدیم. خیلی از آرزوهای بچه ها درباره شغل و زندگی آینده شان بود. بچه ها درباره این آرزوها نوشتند، نقاشی و طراحی کردند و به فضای مورد علاقه شان فکر کردند و ماکت ساختند. از این فضاها و ماکتها شهر بزرگ شکوفا را میسازیم که بچه ها هرکدام با شغل آرزوی خودشان؛ بازیگری ، فرشبافی، طبابت، آتش نشانی و … به شیوه خودشان برای آن طراحی کرده اند و طرح راهها، میدانها، چیدمان فضاهای فرهنگی، تفریحی، درمانی ، فضای سبز و بقیه را شکل داده اند .

 شهر آرزوهای کودکان شکوفا

شهر آرزوهای شکوفا
شهری از فضاهای آرزوهای بچه ها بر اساس شغل مورد علاقه هر کدام

شهربازی